Aanmelden

Wil je graag in begeleiding bij ONDO?  Dan neem je contact op met Topix.  Zij bekijken of je in aanmerking komt, en plannen een verkennend gesprek in. 

CONTACTGEGEVENS

Topix 

T 0498 87 96 84
info@topixgroep.be
www.topixgroep.be