Hoe betalen?

Met je PVB (PersoonsVolgend Budget).

Ondo is een vergunde zorgaanbieder. Je kan dus zowel met een voucher werken als in cash betalen. Op basis van je vragen en noden maken we een offerte uitgedrukt in punten en/of in euro's. De prijs in euro's is berekend op basis van de waarde een punt zoals vastgelegd door het VAPH.

Je kan onze ondersteuning uiteraard ook betalen uit eigen middelen.

Ondo heeft ook een erkenning als RTH-dienst (voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp). Dit is voor mensen met een (vermoeden van een) beperking die geen budget hebben. Via RTH kunnen zij toch wat ondersteuning krijgen.